Kandidáti

1. Mgr. Libuše Vévodová

1. Mgr. Libuše Vévodová

členka Zastupitelstva města Svitavy

Osm let je zastupitelkou města Svitavy, kde podpořila řadu smysluplných projektů. Aktivně se věnuje sociální politice, zejména problematice seniorů. Naplňuje ji rodina, práce se studenty a divadlo. Je přímá a zásadová

„Nikdo mne nepřiměje, abych hlasoval pro věc, kterou pokládám za špatnou, jen proto, abych dosáhl něčeho, co se mi jeví jako dobré.“
Abraham Lincoln
2. Ing. Vojtěch Fadrný

2. Ing. Vojtěch Fadrný

Softwarový vývojář

Profesně se věnuji vývoji softwaru, z tohoto důvodu mi jsou blízké moderní technologie. Chtěl bych ve Svitavách rozšířit nabídku online služeb, zavést rezervační systém pro sportoviště, prosadit aby byly k dispozici videozáznamy ze zastupitelstva a celkově víc otevřít radnici. Nápadů na různé vychytávky máme hodně.

Mezi moje koníčky patří sportování. Loni jsem zase začal hrát fotbal za Kamennou Horku, se kterou se nám hned povedlo dostat do okresního přeboru. Jinak moc rád jezdím na kole. Další velkou zálibou jsou vědomostní soutěže.

„Kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.“
Jan Werich
3. Bc. Ondřej Hapala

3. Bc. Ondřej Hapala

student

Účastnil se programu prevence kriminality ve Svitavách a spolupracoval na koncepci krizového řízení pro město Brno. Chce skoncovat s herními automaty a zlepšit situaci v dopravě a parkování. Nechybí na žádné společenské akci a můžete ho potkat i na kole nebo při střelbě z luku.

„Jen ten, kdo je mořem, smí si troufati, že pojme do sebe špinavý proud a sám se nezkalí.“
Friedrich Nietzsche
4. Ondřej Slabý

4. Ondřej Slabý

zaměstnanec Škoda Auto

Sleduje komunální politiku a snaží se upozorňovat na netransparentní jednání radnice. Chce se zasadit o dlouhodobou koncepci při rozvoji města a infrastruktury. Věnuje se sportu a má rád procházky se psem.

„Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.“
K. H. Borovský
5. Miroslav Sedlák

5. Miroslav Sedlák

Člen zastupitelstva města Svitavy, OSVČ

Žiji ve Svitavách již téměř 57 let a nikdy mě nenapadlo se odstěhovat. V posledních osmi letech jsem působil aktivně v městském zastupitelstvu. Vnímám pozitivní vývoj, jsem ale také občas nespokojený, snad jako by měl být každý občan. Naslouchám spoluobčanům, prosazuji jejich podněty a oprávněné potřeby. Odmítám klientelizmus a střet zájmů. Nejsem závislý na politice, přesto se ji snažím dělat s plným nasazením a odpovědnosti vůči občanům. Ve sportu, který mě provází celým životem, se snažím hrát vždy fair play. Vše co dělám, chci dělat s plným nasazením a to platí i v politice. Myslím si, že mám dostatek sil a zkušeností pro to, abych pokračoval ve svém úsilí a mnohé co dlouhodobě prosazuji, se nakonec podaří.

„Pusťte nás ke kormidlu a věřte, že se Vám to vyplatí!“
6. Filip Makovský

6. Filip Makovský

Kolorista

Rozhodl se aktivně zapojit do politického dění, neboť začal vnímat, že spousta věcí je realizována bez větších souvislostí a ve prospěch pouze úzké skupiny lidí. Piráti ho oslovili hlavně svými protikorupčními ideály, a proto by chtěl pod jejich záštitou pomoci zlepšit životní podmínky pro všechny ve Svitavách, a zasadit se o větší průhlednost zásadních rozhodnutí zastupitelstva.

7. PaedDr. Radomila Oblouková

7. PaedDr. Radomila Oblouková

Učitelka

Jako občan mám možnost vyjádřit svůj názor, ale „rozporuplné“ či zpochybnitelné záležitosti spojené s městem rozhodujícím způsobem ovlivnit nemohu. A proto jsem se rozhodla, že změním svůj postoj k“ politice“ a pokusím se problémové věci ovlivnit. Trápí mě především špatná a nevratná rozhodnutí dotýkající se oblasti „trvalých hodnot“ – např. přestavby architektonicky či jinak hodnotných staveb města či výstavby významných budov bez vypsaných architektonických soutěží .

Zastupitel by měl mít odvahu „jít proti proudu“, pochybovat, studovat materiály, diskutovat s odborníky a pak teprve rozhodnout. A považovala bych za veliký úspěch, kdyby se tímto směrem ubírala politická kultura města. Také mé záliby jsou spojeny s městem: s jeho dějinami i kulturním děním. Přitahuje mě nezmapovaná historie Svitav. Shromažďuji a skládám v příběhy informace o tragických osudech židovských obyvatel tohoto regionu. 24 let vedu svitavské studentské divadlo DOMA – hrajeme na festivalech, soutěžích nebo jen tak pro radost.

Musím na sebe prozradit, že si nade vše cením své nezávislosti ; tedy jako nezávislá figuruji i na kandidátce Pirátů. Zde jsou především mladí lidé a ti (věřím) mají odvahu, energii, vůli měnit věci a jít „za ideály“ (snad) – a to je mi blízké.

8. Marcel Veselý

8. Marcel Veselý

Provozovatel Kavárny v Parku, OSVČ

Chce se aktivně podílet na dění ve Svitavách, vrátit náměstí život, který se  po výstavbě hypermarketů přesunul směrem k „A centru“, rozvíjet naše město, přispívat svými zkušenostmi a nápady, protože je  jeho přáním, aby si každý mohl říct: „Svitavy jsou ideálním městem, ve kterém chci žít.“. Rád čte, cestuje, chodí do divadla a vyhledává další kulturní vyžití. 

Motto:  “Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.” – Tomáš Baťa

9. Dagmar Martínková

9. Dagmar Martínková

Členka Klubu přátel Esperanta, výtvarnice

Do veřejného dění ji přivedla starost o kvalitu bydlení na předměstí, které díky developerskému projektu narušuje kontinuitu původní zástavby. Spolu s obyvateli ulice Chelčického se zasazuje všemi možnými legálními prostředky o přehodnocení plánované výstavby v objektu bývalé „Tabačky“.  V zastupitelstvu by ráda prosazovala aby informovanost občanů byla jasná, úplná a pravdivá, aby jednání volených představitelů nebylo rozporuplné podle toho s jakou institucí je jednáno.Mezi její zájmy patří výtvarná činnost, výroba keramiky, drátování, pletení, háčkování.

10. David Severa

10. David Severa

provozní technik Adfords

Rozhodl se kandidovat do komunálních voleb, z důvodu nespokojenosti s  aktuálním zastupitelstvem. Rád by se zasadil o lepší využití dotací a prosazování důležitých projektů i bez nich.  Baví ho sport, četba a sebevzdělávání.

11. Jan Pospíšil

11. Jan Pospíšil

student Univerzity Karlovy

Jmenuji se Jan Pospíšil a pracuji v advokátní kanceláři. Ve Svitavách jsem vyrůstal a stále se do nich pravidelně vracím, žije zde moje rodina a mí kamarádi. O politiku se dlouhodobě zajímám a myslím si, že jediným skutečně účinným způsobem jak měnit věci kolem nás je aktivní účast ve veřejné debatě.

Mezi témata, která jsou mi nejbližší, určitě počítám otevřenou a transparentní radnici, která umožní všem občanům města komunikovat problémy, které je v našem městě trápí a oživení svitavského náměstí jako společenského a kulturního centra města, kde si myslím, že potenciál tohoto unikátního místa není zdaleka naplněn.

12. Tomáš Grodl

12. Tomáš Grodl

Live game asistent

Jmenuji se Tomáš Grodl, vystudoval jsem místní gymnázium a skoro 10 let pracuji v hazardním průmyslu. Za tuto dobu jsem poznal všechny stinné stránky tohoto odvětví, ale taky způsob, jak provozovat hazard správně. Správně provozovaný hazard má v sobě punc kultury. Ve Svitavách jsou bohužel pouze tmavá místa, kde je levné pivo a v zadní místnosti výherní automaty.

Město Svitavy se rozhodlo zakázat provoz kasina v nevyužitém objektu hotelu Schindlerův háj, a naopak podpořit činnost heren. Tento přístup chápu jako nešťastný a chtěl bych v tomto ohledu přispět k debatě svými profesními zkušenostmi.

13. Karel Macek

13. Karel Macek

promotér kulturních akcí, voják ve výslužbě

V našem městě by se rád věnoval rozvoji kultury a společenského života a využil tak svých bohatých zkušeností a praxe, aby se kulturní a společenské akce dostaly na profesionální úroveň, bylo jich více a byly pro všechny. Rád chodí mezi lidi a poslouchá co je trápí i z čeho mají radost a v tomto hodlá pokračovat i nadále, témata jako dostupné bydlení, doprava a s ní spojené parkování i mrtvé náměstí jsou na přetřesu velmi často. Mezi jeho další zájmy patří četba, věda a s ní spojené sci-fi, rád plave a trekuje.

14. Martin Hapala

14. Martin Hapala

výpravčí SŽDC

Jmenuji se Martin Hapala a pracuji jako výpravčí SŽDC s.o. Již v minulosti jsem se ucházel o hlasy voličů ve Svitavách, jelikož mi nebyly lhostejné některé záležitosti, které se bezprostředně týkají každého obyvatele města. Především se jednalo o oblast dopravní obslužnosti, bezpečnosti obyvatel a sportu.

V dopravě jsem se chtěl zaměřit na návaznost železniční a autobusové dopravy (MHD). Vzhledem k bezpečnosti bych si představoval operativnější přístup městské policie. Co se týká sportu, jako dlouholetý hráč hokeje vnímám negativní přístup k současnému provozu zimního stadionu ze strany radnice. Rozhodně nepodporuji polovičaté řešení této otázky. Jelikož moje představy v těchto oblastech nebyly naplněny, jdu do toho znovu.

Ve svém volném čase se věnuji cyklistice, četbě a chalupaření. Zejména kolo mě v posledních letech pozitivně nabíjí, a proto budu podporovat rozvoj cykloturistiky v našem regionu.

15. Ondřej Vévoda

15. Ondřej Vévoda

herní vývojář ve společnosti 2K

Dobrý den, jmenuji se Ondřej Vévoda a jako kandidát do místního zastupitelstva bych se Vám rád představil. Narodil jsem se ve Svitavách v roce 1984 a prožil zde většinu svého života. Moje
profese a zároveň vášeň je tvorba počítačových her. Deset let pracuji ve společnosti 2K Czech. Jsem ženatý a máme malého synka. Přestože jsem díky své práci dostal příležitost žít v zahraničí, konkrétně 5 let v Kalifornii v okolí San Franciska, Svitavy jsem vždy považoval a považuji za svůj domov.

Kandiduji za Piráty, protože se mi líbí jejich vize digitální a otevřené společnosti. Rád bych prosadil rychlou digitalizaci úřadu. Pokud občan Svitav dojíždí za prací do okolních měst, pak každá návštěva znamená nutnost dovolené. Druhé oblasti, které bych se rád věnoval, je doprava ve městě i mimo něj. Dobré a rychlé dopravní spojení s okolními městy hraje důležitou roli při rozhodování mladých rodin – zda zůstat ve Svitavách a dojíždět za prací nebo se odstěhovat.

16. Ing. Matěj Vítek

16. Ing. Matěj Vítek

OSVČ

Dobrý den. Politické zkušenosti žádné nemám a chod města se mě týká maximálně stejně tak, jako každého z Vás, možná i méně. Tak proč jsem se přihlásil? Protože si myslím, že aby se něco zásadního změnilo, tak každý musí začít sám u sebe. A tak jsem začal. A mým cílem je, aby se každý zajímal o dění kolem sebe a nebyl lhostejný. A začít se má tam, kde je mi to alespoň trochu blízké. Doma.  Tady to všechno začíná. Od komunální politiky. Vybraní politici jdou dál a výš a to, na co se dnes musíme dívat a co nás odrazuje a brzdí naši společnost, začalo z velké většiny u nás doma.

Proto i já do toho jdu, spíš jako nezávislý pozorovatel, pro načerpání zkušeností a s nulovým očekáváním. Ale třeba se někdo přidá a zamyslí. To mi bude stačit.

17. Jan Prudil

17. Jan Prudil

OSVČ

Rád by se  věnoval jednání s krajskými institucemi o urychlení výstavby obchvatu Svitav , možnosti uspíšit výstavbu R35 a stejně tak zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě Svitavy. Nejčastěji se věnuje svému 7 letému synovi a mezi jeho koníčky patří sport , především cyklistika a motoristika. Je členem a příznivcem Strany svobodných občanů.

18. BcA. Tomáš Polách

18. BcA. Tomáš Polách

filmař, OSVČ

Jmenuji se Tomáš Polách a jsem studentem navazujícího magisterského programu oboru Teorie a praxe audiovizuální tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studia pracuji jako střihač na volné noze a podílím se tak na tvorbě různorodých audiovizuálních počinů. V našem městě jsem se v minulosti podílel na organizaci několika uměleckých výstav a také spoluorganizuji festival neprofesionálního filmu Svitavská klapka, čemuž bych se chtěl věnovat i nadále a pomáhat tak s rozvojem kultury ve Svitavách.

19. Alena Foltýnová

19. Alena Foltýnová

ekonomka

Když jsem přišla do Svitav, rychle jsem si uvědomila, že města nejsou vstřícné vůči starším lidem. Není tu domov důchodců, bezpečné chodníky a lékařská péče je mnohdy špatně dostupná. Město by mělo podpořit nové pobídky pro lékaře, jak pro praktické, tak pro stomatology, abychom nemuseli za lékařskou péči cestovat do Litomyšle nebo do České Třebové.

Nedostatečná je taky péče o naše náměstí. Přitom se nabízejí kroky k navrácení jeho zašlé slávy. Jen pro příklad: odstavné parkoviště vedle náměstí, lepší podpora farmářským i jiným trhům, bezplatná wi-fi zóna a co nejpestřejší kulturní program v pravidelných intervalech. Tak aby náměstí žilo, a aby město nabízelo společenské vyžití pro všechny.

V neposlední řadě mě vadí bourání starých budov, které nahrazujeme novými, bez ohledu na to, jak zapadají do svého okolí. Toto by se dalo řešit užší spolupráci s odborníky na rozvoj měst. Ideálně zřízením kanceláře městského architekta.

Piráti a nezávislí mě oslovili svojí energií a chutí ujmout se pozitivní změny, kterou by si naše město zasloužilo

20. Lucie Kynclová

20. Lucie Kynclová

zdravotní sestra v Domově na rozcestí

Jmenuji se Lucie Kynclová a ve Svitavách žiji od narození.  Od dokončeni studia jsem zaměstnána v sociálních službách a není mi lhostejná budoucnost státních zařízení pro hendikepované. Tyto instituce mají ve Svitavách dlouholetou tradici. Proto bych  chtěla i nadále vytvářet a zlepšovat podmínky pro jejich obyvatele tak, aby byly oni i jejich blízcí spokojeni. Pracovně nejvyšším oceněním je moje účast ve finále soutěže BATIST NEJ SESTŘIČKY 2014.

Mou prioritou je rodina. Ráda pracuji na zahradě, zajímám se o výtvarné umění a ruční práce.

„Kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.“
Jan Werich
21. Milan Horský

21. Milan Horský

OSVČ

Jmenuji se Milan Horský a kandiduji do komunálních voleb jako nezávislý kandidát za Piráty.

Ve Svitavách žiji od svého narození, jsem ženatý a mám jednoho syna. Již od svých 18ti let podnikám v několika oborech. Naše město mám moc rád a nikdy jsem ani nepomyslel se přestěhovat jinam jako většina mých vrstevníků .

Do komunální politiky bych chtěl zasáhnout hlavně kvůli nespokojenosti s jednáním úřadu. Vadí mi, že neplatí stejná práva pro všechny a nesmyslné plýtvání penězi, byť z dotaci.

Další téma, které mě ve Svitavách trápí je doprava. Chybějící MHD hlavně pro seniory a maminky s dětmi nemluvě o parkování. Rád bych umožnil vyhrazené stání pro zájemce za poplatek. V ostatních městech je to běžná věc, u nás neskutečný problém – mluvím z vlastní zkušenosti.

Ve většině témat plně souhlasím s mými spolukandidáty, tak přijde k volbám a zkusme změnu!

22. Bc. Klára Vašátková DiS.

22. Bc. Klára Vašátková DiS.

policistka

Její hlavní prioritou je zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů, což je nezbytné k řešení bezpečnostních problémů v našem městě. Chtěla by, aby město Svitavy byly bezpečným domovem pro nás pro všechny. Je motorkářka tělem i duší, ale také ráda vyrazí za geocachingem na kole či pěšky. Miluje zvířátka, dlouhé procházky s čtyřnohým společníkem jsou pro ni k nezaplacení. Také ráda čte a sleduje nové trendy ve vývoji kriminality. Fandí také hokeji.

23. Karolína Machatová

23. Karolína Machatová

studentka FF UHK

Dobrý den, mé jméno je Karolína Machatová a k Pirátům a nezávislým jsem se přidala právě jako nezávislý kandidát po rozhovoru s jedním z nynějších spolukandidátů. Jelikož už od nepaměti miluji přírodu a zvířata, ubírala bych se pirátskými kroky tímto směrem. Ve Svitavách si již nějakou dobu všímám tří hlavních problémů.

Zaprvé, jako poctivá třiditelka odpadu vidím na některých místech nedostatek kontejnerů na tříděný odpad; především potom postrádám kontejner na hliník. Ráda bych se tedy spolu s mými kolegy zasadila o zvýšení motivace ke třídění odpadu, a navýšení počtu kontejnerů na více místech po Svitavách.

Jako druhý, a mnohem větší problém, vidím problematiku vystupování cirkusů s divokými zvířaty. Zvíře je v cirkusu degradováno na výdělečný objekt (pofidérní) zábavy pro lidi. Dochází k potupné drezuře, dle dostupných záznamů není výjimkou ani fyzické násilí. Po dobu mimo manéž jsou zvířata v malých klecích, leckdy také bez možnosti skrýt se před návštěvníky nebo nepříznivými vnějšími vlivy. Klece jsou malé, jelikož musí být jednoduché a mobilní pro časté přesuny cirkusu z místa na místo. Je veterináři potvrzeno, že u těchto zvířat dochází ke stereotypnímu chování, jehož ekvivalentem je u lidí chování během depresí. Na případu nedalekého města Zábřeh vidím, že zákaz vystupování cirkusů s divokými zvířaty na pozemcích města Svitavy není nereálný. Ráda bych žila ve městě, které nepodporuje krutost, ani k ní není lhostejné.

Třetím bodem je pokračování a v nejlepším případě zvětšení podpory záchranné stanici Zelené Vendolí městem Svitavy, a také větší propagace činnosti této organizace mezi lidmi.

Ať již volby dopadnou jakkoli, věřím tomu, že dobří lidé města Svitavy nezůstanou lhostejni k pomáhání slabším a němým tvářím.

Děkuji za váš čas a vaši pozornost.

24. Jitka Paráková

24. Jitka Paráková

personalistka

Ráda by se zasadila o vybudování sportovního hřiště v blízkosti základní školy, které bude sloužit žákům i veřejnosti a podporovat věci, které občanům přinesou prospěch. Mezi její koníčky patří její 3 děti a sport. Běhá maratony.

25. Petr Tomšů

25. Petr Tomšů

trenér mládeže kopané

Jmenuji se Petr Tomšů a narodil jsem se před 45 lety v mých milovaných Svitavách. Jsem 25 let ženatý a s manželkou máme dvě dospělé dcery, které jsou připraveny do života, který je asi lepší, než v době, kdy jsem se narodil, ale určitě si zaslouží i změnu, nebo zlepšení některých věcí. K mým hlavním zálibám patří hudba, zejména ta tvrdší. Tak bych uvítal(a ne jenom já), více této hudby v našem městě za dostupné ceny. Je mi trochu smutno, když musím jezdit za oblíbenými kapelami do okolních měst, kde je vstup zdarma a potkávat tam známé ze Svitav.

Dalším mým velkým koníčkem je sport a dlouhá léta jsem byl trenérem kopané a hokejbalu, zejména mládežnických kategorií. A i když se v některých kategoriích nevedou tabulky a nejsou výkony a výsledky těch nejmenších tolik vidět vím, že největší podpora v kterémkoliv sportu by měla být věnována zejména mládeži, protože to je základ. A nejen pro úspěchy, jako takové, ale zejména je potřeba vést děti k pohybu. A z vlastní zkušeností znám případy, že měli rodiče problémy udržet své dítě u sportu a někdy i z finančních důvodů. Proto apeluji na větší podporu mládežnického sportu ve Svitavách.

A co se týká života prostého občana Svitav, tak mě nejvíce rozčiluje dopravní situace ve městě. Myslím, že si všichni zasloužíme čisté, bezpečné a snadno průjezdné město, kterému by mohl přispět i jeden z našich volebních bodů a to zavedení městské dopravy, ale zejména již dlouho slibovaný obchvat Svitav!

26. Jiří Krátký

26. Jiří Krátký

kapitán námořní plachetnice

Narodil jsem se ve Svitavách v roce 1955, vystudoval jsem obchodní akademii, po sametové revoluci vybudoval obchod a oblíbenou restauraci Sáhir. Poté jsem působil jako designér či truhlář. Už v roce 1989 jsem se vydal na první plavbu jachtou do Afriky, posledních deset let trávím námořním jachtingem co nejvíce času. Piráti jsou jedinou stranou, do které jsem v životě vstoupil.

Moje priority  pro komunální a senátní volby:

  • kontrola moci a mocných prostřednictvím svobodného přístupu občanů k informacím;
  • ochrana občanů před šikanou zjednodušením a digitalizací fungování veřejných služeb;
  • zvýšení dostupnosti zdravotní péče mimo jiné zprůhledněním pravidel pro přijímání lékařů ze zahraničí;
  • podpora vzdělávání, kritického myšlení a mediální gramotnosti napříč generacemi;
  • řešení dopravní infrastruktury v regionu – dostavbou obchvatů měst a dálnice D35, oživením projektu dálnice D43 od Moravské Třebové na Brno.