O nás

Jak by vypadalo ideální město – město, ve kterém chcete žít?

Mělo by být upravené, čisté, zelené, bezpečné a kulturní. Mělo by se v něm žít dobře všem věkovým skupinám. Chceme přívětivější a jednodušší správu běžných občanských záležitostí. Radnice má nabízet zcela transparentní politiku. My máme jasnou představu. Prostředky totiž jsou, chybí vůle a vize.

10 vizí pro Svitavy

1. Oživíme náměstí jako společenské a kulturní centrum města

Chceme zlepšit vizuální stránku náměstí a podpořit společenské akce po celý rok. Pokusíme se vytvořit víc míst k odpočinku a zlepšit sociální vybavenost náměstí. Náměstí je nejvýznamnější otevřený veřejný prostor, který má sloužit k setkávání, obchodu a rekreaci. Kvalitu tohoto veřejného prostoru lze zlepšit úpravou povrchů, uplatněním vody, použitím vegetace. Současně bychom chtěli na volných plochách umístit další drobné stavby a mobiliář pro odpočinek a posezení.

2. Radnice bude otevřená a transparentní

Myslíme si, že radnice má být vstřícná, přívětivá a maximálně otevřená. Budeme-li konkretizovat, tak se jedná o videozáznamy ze zastupitelstva, hlasování radních po jménech, zveřejňování materiálů pro veřejnost, nejen pro zastupitele. Webové stránky města musí odpovídat aktuálním trendům. Chtěli bychom na vybraných místech ve městě instalovat elektronické informační tabule. Naším krédem je maximálně omezit kumulaci funkcí a střet zájmů.

3. Konec herních automatů

Do roku 2021 je prozatím na území města povoleno provozovat výherní automaty v hernách, nicméně do této lhůty chceme pokud možno prosadit zákaz všech heren ve Svitavách. To prospěje především náměstí, kde jsou tato zařízení nešťastně koncentrována.

4. Po úřadech budou obíhat data, ne lidé

Chtěli bychom občanům usnadnit komunikaci s veřejnou správou pomocí moderních technologií. Umožnit co nejsnazší způsob objednání návštěv úřadu, zajistit on-line rezervační systém na městská sportovní a kulturní zařízení. Dále zajistíme, aby místní poplatky bylo možné vyřídit pohodlně, za asistence elektroniky a formou bezhotovostní úhrady.

5. Zapojíme architekty a urbanisty do rozvoje města

Dlouhodobě voláme po novelizaci rozvojového plánu města. Poměrně často se upravuje územní plán z důvodu změn ve způsobu využití vybraných lokalit. Vlastní architekt bývá pro město zpravidla velmi užitečná funkce a přispívá k celkové koncepci dalšího urbanistického vývoje v určitých městských částech. Rozhlédneme-li se po městech obdobné velikosti v regionu, např. v Litomyšli, vidíme, že funkce městského architekta má zcela jasně pozitivní dopad na organizaci výstavby ve městě.

6. Zavedeme MHD pomocí mikrobusů

Ve městě je dlouhodobá společenská poptávka na zavedení místní dopravy. Nechceme tuto službu zavést pouze pro seniory. Město se rozrůstá do průmyslové zóny, do obytných i rekreačních zón a sportovišť. Díky dlouhodobým problémům s dopravou ve městě městská doprava odlehčí dopravní zátěži i parkování. Připravujeme koncepci s více linkami a využili bychom k přepravě menší dopravní prostředky. V návaznosti na městskou dopravu ve městě bychom v další etapě chtěli nabídnout propojení i spádovým obcím.

7. Dostupné bydlení pro mladé i seniory

Na městě leží přes 200 žádostí o obecní byty, meziročně se uspokojí pouze zlomek žadatelů. Navrhujeme kromě současného řešení tohoto problému prostřednictvím developerských projektů i projekt městem realizované výstavby s nabídkou následného odkupu. Město má velmi dobré finanční i logistické předpoklady pro výstavbu nízkonákladových rodinných domů popřípadě domů s malometrážními byty a to na vlastních pozemcích. Následný prodej domků či bytů za zvýhodněných podmínek by měl být pobídkou nejen pro mladé rodiny, aby z těchto důvodů neodcházely jinam.

8. Podpoříme výstavbu parkovacích domů

Všichni asi vnímáme problém s parkováním, zejména na sídlištích, ale i jinde ve městě. Podpoříme výstavbu nízkonákladových
parkovacích domů, a to především v místech dlouhodobého nedostatku parkovacích míst. Tato varianta navyšuje, bez nároku záboru dalších zelených ploch, kapacitu stání. Otevřené plochy těchto objektů nepřináší vysokou míru rizika požáru ani vysoké finanční nároky na umělé osvětlení a ventilaci. Jejich citlivé architektonické řešení může vytvořit objekt dobře zasazený do daného území.

9. Bezpečné chodníky a upravená zeleň

Chceme pokračovat v koncepci rekonstrukce chodníků tak, aby byly postupně opraveny všechny hlavní komunikační trasy. S ohledem na to, že ve městě je mnoho desítek kilometrů chodníků, je třeba nadále investovat do jejich rekonstrukcí, aby byly bezpečné, dobře udržované v zimě i v dalším období. Velký rozsah městské zeleně a plánování dalšího rozšiřování zelených ploch nás bude směřovat k tomu, abychom prosadili větší operativnost servisní městské společnosti. Rádi bychom dosáhli toho, aby pro město tato společnost vykonávala kompletní servis vlastními silami, prostředky a technikou.

10. Opravené silnice a rozvoj infrastruktury

Chceme nasměrovat více investičních prostředků do rekonstrukce sítí a komunikací, zejména na důležitých průjezdních městských trasách. Tato činnost musí být ze strany města mnohem lépe koordinována, aby nedocházelo k pomalému postupu prací a zhoršení plynulosti dopravy na důležitých komunikacích najednou. Dále se chceme zaměřit na úpravu dopravního značení a zjednosměrnění vybraných ulic.

Přidejte se k nám. Volte číslo 7.