17. listopad

17. listopad

17. listopad – datum které provází republiku 80 let.  Nemělo by se spojovat pouze s rokem 1989,  ale především s rokem 1939. Jan Opletal byl a je symbolem boje za svobodu.

Citace z wikipedie : „ Pohřbu Opletala se 15. listopadu zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem. Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen a devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu popraveno. Pro trvalou připomínku této události byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů Mezinárodním dnem studentstva.“

Listopad 1989 je v naší zemi symbolem boje za demokracii. Demokracie není ideál společenského soužití, ale nic lepšího nikdo nevymyslel. Vůle většiny sebou nese  klady a zápory.  Je to dobře nebo špatně?  Každý z nás na to má svůj vlastní názor. Je to demokracie, která nám dává nezadatelné právo názor beztrestně vyjádřit. A to je to, co si musíme chránit.  Neměli bychom ji obětovat za „příslib světlých zítřků“ ani za koblihu.