Dopis zastupitelům ve věci vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu

Dopis zastupitelům ve věci vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu

Vážený pane zastupiteli města Svitavy, vážená paní zastupitelko města Svitavy,

z pozice občana města Svitavy Vás prosím o konání ve věci vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu v některých částech města. Prosím Vás o nepřijetí této vyhlášky a vrácení k přepracování. Přikládám několik tvrzení, z nichž doufám, že alespoň některé budete také považovat za podnětné:

1) Problém neřeší výskyt bezdomovců na náměstí a v jiných příslušných částech města. Existují zde sice projekty jako Šance aj., ovšem osoby, kterých se má vyhláška týkat se velmi pravděpodobně nikdy svobodně k těmto projektům nepřipojí. V nejlepším případě tak se jedná pouze o kosmetickou úpravu náměstí. Osoby se přesunou na jiná místa, která nejsou vyhláškou dotčena. Jako příklad bych rád uvedl obchod Qanto u haly. Je také možné, že bezdomovci v lokalitě zůstanou (buď nebudou pít; nebo budou žebrat dále, napijí se za hranicí a zase se vrátí, příp. se trvale přesunou za tuto hranici).

2) Kvůli několika jedincům (považte, nejedná se o více než o 5 stejných tváří?) dojde k omezení svobod všech občanů města. Skutečně musí občané doplácet na „neschopnost“ města poradit si s těmito několika jedinci (zde to prosím berte s nadsázkou, myšleno tak, že zatím nebyla nalezena jiná alternativa)?

3) Do vyhlášky jsou zahrnuty pouze vybrané akce. Pokud by se na náměstí konal koncert (nevztahuje se na něj výjimka), tak bude sankcionován MP každý, jenž se napije piva dále než 5 m od stánku.

4) V diskuzi jsem pak byl ubit argumenty typu: „Přeci by MP normálního člověka kvůli tomu neprudila.“ To považuji za největší nehoráznost. Ať je bezdomovec jakýkoliv, je to člověk se svými právy a nikomu nepřísluší se nad něj povyšovat (vizte článek 7 Všeobecné deklarace lidských práv). V takovémto případě nesmí být vyhláška legislativně schválena.

5) Požaduji, aby se k problematice (jak k vyhlášce, tak k otázce bezdomovectví) mohli vyjádřit občané v širší diskuzi (např. formou kulatého stolu). Jedná se o celospolečenské téma a město se chystá použít nejkrajnější řešení. Hledala se však např. inspirace z ostatních měst? Bude dostatek hlídek MP k hlídání nových kamerových systémů i zasahování proti vyhlášce?

6) Je skutečně konzumace alkoholu na náměstí největším problémem? Nemám k dispozici žádný empirický výzkum jako podklad, ale nezpůsobují hluk a nepořádek lidé vracející se z restauračních zařízení (tedy naprosto mimo vyhlášku)? Není problémem u bezdomovců spíše žebrání než konzumace alkoholu?

K zamyšlení na závěr: pokud se bezdomovci přesunou na jiná místa, bude město opět nuceno tato místa okleštit, nebo bude hledat alternativy? Není pak lepší hledat alternativy rovnou?

Děkuji za případnou podporu. S pozdravem

David Marhold

Zdroje: Vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích