Dostupné bydlení? Učme se od měst, která ho zajistila.

Dostupné bydlení? Učme se od měst, která ho zajistila.

Ve Svitavách evidujeme každý rok mnoho požadavků na městské byty, bohužel je vždy uspokojen jen zlomek žadatelů. Za rok 2017 bylo dle bytového oddělení pro rozvoj města podáno více než 200 žádostí, avšak vyhověno bylo pouze 1 žadateli. Je tedy nutné se na tento problém zaměřit a bezodkladně ho řešit.

Pro mnoho mladých lidí či seniorů je bytová politika města neúprosná. Jsou odkázáni na pronájem, který je velmi často natolik vysoký, že mladý začínající člověk či senior žijící pouze z důchodu nemá šanci tuto finanční zátěž zvládnout. A zde by mělo nastat řešení ze strany města, aby si v něm dokázalo mladé lidi udržet a zároveň se postarat o generaci starších občanů.

Momentálně je u nás bytová výstavba pouze v rukou developerů, což není správné řešení. Výstavba musí být vyvážená. Vznikat by měly především nízkonákladové startovací byty budované městem, které mohou zaplnit díru na trhu, a pomoci tak zajistit bydlení pro všechny věkové skupiny. Pokud se budeme inspirovat v městech, kde dokázali tento problém vyřešit, najdeme řešení ve výstavbě bytů, kdy si může občan dopředu zaplatit celou částku na výstavbu bytové jednotky či pouze její část a zbývající částka je rozdělena do splátek formou nájmů. Město tak ve finále dostane peníze zpátky. Díky tomu, že vynecháme prostředníka (developera) mezi firmou zajišťující výstavbu a koncovým zákazníkem, dokážeme snížit náklady na výstavbu o velmi výraznou částku a zvýšit dostupnost bytové jednotky je možné i pro skupiny obyvatel s nižším příjmem. Zároveň je nutné do plánu výstavby zahrnout i byty, které zůstanou v rukou města pro skupiny obyvatel, které se nemohou zadlužit a potřebují odrazový můstek k osamostatnění či pro seniory, kteří chtějí důstojně prožít stáří.

Dalším důležitým faktem je nutnost správného nastavení smluv, aby nevznikal prostor pro spekulanty s nemovitostmi, kteří by mohli chtít na bytové výstavbě pouze profitovat. To se dá zajistit několika způsoby, a to například možností prodeje za cenu výstavby + inflace či předkupním právem pro město.

Jsme si vědomi, že není možné stavět pouze nízkonákladové byty, ale je potřeba uspokojit i poptávku po větších a luxusnějších bytech. Zde vzniká prostor právě pro developery. Nicméně si stojíme za tím, že tato výstavba by neměla vznikat na pozemcích v rukou města, ale pouze na těch soukromých.

Můj názor je v tomto případě zcela jasný. Město musí nutně zahájit vlastní výstavbu nízkonákladových bytů, které pomohou vyřešit nedostatek bytových jednotek. Zároveň se tím můžeme pokusit zastavit odliv mladých lidí nebo zajistit důstojné místo pro prožití stáří.

Ondřej Slabý