Jak hlasovat ve volbách?

Jak hlasovat ve volbách?

V pátek 5. října od 14 do 22hod a v sobotu 6. října od 8 do 14hod se otevřou volební místnosti. Pro volbu do zastupitelstva města Svitavy máte přesně 26 hlasů. Několik dní před volbami dostanete do své poštovní schránky obálku s jedním velkým hlasovacím lístkem. Ten obsahuje všechny strany a jejich kandidáty, kteří se na daném území ucházejí o Váš hlas. Se svými hlasy můžete naložit následujícími způsoby:

  1. Nejvíce naší kandidátku PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY podpoříte tak, když zakřížkujete celou kandidátku hned nahoře (viz. obrázek, tedy číslo 7). Tak od Vás dostaneme důvěru a máme šanci získat větší počet zastupitelů.
  2. Jednotlivé kandidáty lze volit napříč stranami. Zakřížkujete kandidáta přímo u jeho jména, každý kandidát může dostat pouze jeden hlas. Dáte-li křížek méně kandidátům, než je celkový počet volených zastupitelů, zbylé hlasy propadávají.
  3. Můžete také volit naši stranu, a poté zakřížkovat kandidáta z jiné strany. Ten získá právě 1 hlas a my zbylé.

Nejlepší možností, jak nás podpořit, je volit celý subjekt PIRÁTI A NEZÁVISLÍ SVITAVY – volební číslo 7, jenom tak získáme maximální počet vašich hlasů. Pomozte nám prosadit naše vize.

Přejeme šťastnou ruku. Rozhodnutí je na Vás.