Krajská schůze ve Svitavách

Krajská schůze ve Svitavách

16. prosince Svitavy přivítaly v restauraci U Sáhira setkání Pirátů pardubického kraje. Potěšila nás velká účast nejen členů strany, ale i příznivců. Zatímco jsme se ještě před několika lety scházeli u malého stolu, nyní jsme zaplnili celý salónek. Proto bylo potřeba, abychom se všichni představili a řekli o sobě pár slov.

Mikuláš Ferjenčík (poslanec Parlamentu ČR) mluvil o dění v Poslanecké sněmovně. Vedle rozpočtu krajského sdružení se diskutovalo o možných akcích – a to jak kulturních pro veřejnost (např. vyosení či akce v průběhu kampaně k volbám do Evropského parlamentu), tak také vzdělávacích (před nedávnem proběhl seminář pro pirátské zastupitele, nyní se hovořilo o semináři v oblasti PR). Hovořilo se o vzniku krajských expertních týmů. V krajském sdružení je již cítit atmosféra blížících se voleb do krajských zastupitelstev, o kterých se již pomalu špitá.

Aktuálnějším tématem jsou však volby do Evropského parlamentu. Několik zájemců o čelo kandidátní listiny přijelo k nám, aby se představilo, a aby představilo své vize. Případná podpora krajského sdružení je totiž důležitá pro lepší startovní pozici při volbě volebního lídra a čelo kandidátky, které proběhne na celostátním fóru v Táboře (18.-20. 1. 2019). Zájem o čelní pozice projevila např. Markéta Gregorová (předsedkyně Evropské pirátské strany). I Pardubický kraj vysílá do boje o čelní pozice svého kandidáta a tím je Jiří Jansa. Doufáme, že v rámci kampaně do Svitav někteří čelní představitelé ještě dorazí. Jisté však je, že z velkého množství kvalitních kandidátů bude velmi těžké vybírat.

Program schůze

  1. Úvodní slovo nového PKS
  2. úvodní kolečko
  3. Představení nového vedení MS Svitavsko
  4. Představení nových MS Pardubicko, Chrudimsko a Česká Třebová
  5. Představení rozpočtu kraje pro rok 2019 a výhled do roku 2021, zahájení hlasování
  6. Slovo ze sněmovny
  7. Představení konceptu krajských expertních týmů (KET) a nastartování vzniku
  8. Možnosti školení
  9. Krajské fórum 2019
  10. Volby do Evropského parlamentu

Libuše Vévodová, předsedkyně MS Svitavsko