Piráti podali v kauze Šapitó trestní oznámení

Piráti podali v kauze Šapitó trestní oznámení

Několikaměsíční práce analytického týmu Pirátů vyústila v jediný možný závěr, kterým je podání trestního oznámení v této věci. „Máme podezření, že mohlo dojít k protiprávnímu jednání a z tohoto důvodu jsme podali trestní oznámení“, uvádí Vojtěch Fadrný.

Svitavští Piráti v únoru tohoto roku informovali o závažných zjištěních při realizaci stavby šaten Šapitó. Stavební práce byly zahájeny 4 měsíce před podpisem smlouvy o dílo a bez rozhodnutí Rady města. V žádosti o dotaci byly zamlčeny informace o rozestavěnosti stavby.

Piráti by tímto rádi ubezpečili veřejnost, že jim nejde v žádném případě o zpochybnění celého komplexu Centrální tělocvičny a sociálního zázemí Šapitó. Ke každému cíli ovšem musí vést cesta, která je správná. Zejména u samosprávy na všech úrovních musí být zcela transparentní a zákonná.

V souvislosti s podáním trestního oznámení byly orgánům činným v trestním řízení poskytnuty veškeré informace, které Piráti mají k dispozici.

Video z tiskové konference:

Piráti a nezávislí Svitavy