Povolební strategie

Povolební strategie

Sestavili jsme vyjednávací tým a nyní postupně jednáme se zástupci všech zvolených subjektů v zastupitelstvu města Svitavy. Chceme se podílet na dalším rozvoji Svitav.

 1. Vedením jednání jsou pověřeni Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný a Miroslav Sedlák. V případě absence některého člena vyjednávacího týmu bude tým doplněn.
 2. Zásadní je pro nás programová shoda, na jednání s konkrétním politickým subjektem řešíme styčné body.
 3. Komunikaci s médii má na starost Vojtěch Fadrný. Zvolení zastupitelé si rozdělili zodpovědnost za jednotlivé programové priority.
 4. Spolupráce na konkrétních tématech. Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které mají zastoupení v zastupitelstvu.
 5. Při obsazování postů souvisejících se správou města budeme dodržovat následující pravidla:
  • Na pozice radních budou nominováni zastupitelé dle jejich kvalifikace. Odmítáme kumulaci funkcí.
  • Chceme paritní zastoupení v poradních orgánech a výborech. Počet členů a složení rady musí odpovídat výsledku voleb.
  • Do komisí a výborů bude čelo kandidátky a další zvolení zastupitelé vybírat osoby s odpovídající kvalifikací.
  • Při obsazování řídících a kontrolních postů v městských organizacích budeme požadovat otevřená výběrová řízení s důrazem na odbornou způsobilost.
 6. Ctíme zásadu, že kontrolní funkce náleží opozici. Budeme požadovat pro opozici posty předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Jednu z těchto funkcí chceme pro našeho zastupitele, abychom měli přístup k aktuálním informacím a mohli zasáhnout při podezřelých aktivitách.

Jsme maximálně otevření spolupráci pro další rozvoj města Svitavy. Prosazujeme transparentnost a zjednodušení běžných činností. Přidejte se k nám.