Prohlášení k článku v Našem městě „Kauza šatny Šapitó“

Prohlášení k článku v Našem městě „Kauza šatny Šapitó“

Svitavští Piráti zásadně odmítají prohlášení, parafované ostatními zastupiteli, uveřejněné v prosincovém vydání měsíčníku Naše město, týkající se kauzy šatny Šapitó. Celý obsah je nápadně stylizován do formátu politických procesů padesátých let minulého století. Zásadně se proti této rétorice a obsahu ohrazujeme. Od počátku našim cílem v dané kauze bylo upozornit na nestandardnosti v celém průběhu realizace. Toto naše stanovisko potvrdilo několik na sobě nezávislých právních kanceláří. Zmíněné prohlášení považujeme za tendenční, zkreslené, vykazující všechny znaky politické hrubosti, povýšené o nemístné urážky osobního charakteru. Formu prohlášení i obsah většiny nařčení zcela odmítáme.

Pro připomenutí několik zásadních bodů v kauze:

Piráti a nezávislí Svitavy a místní sdružení Piráti Svitavy.