Rosnička stojí za to zachránit

Rosnička stojí za to zachránit

Ve čtvrtek 28.května jsme se zúčastnili jednání ohledně opatření na rybníku Rosnička, kde externí odborník prof. Maršálek informoval zastupitele o aktuálním stavu a výhledu do budoucna. Nedávná situace s přebujením vodní řasy je ve své podstatě běžný proces a není tedy důvod k panice. Hlavní nebezpečí však nadále zůstává skryto pod hladinou a dříve či později ho budeme muset řešit.

Výkvětem řasy šroubatky se rybník přirozeně vypořádal s přebytečnými živinami, které byly v jarních měsících umocněny nánosy pilu z přilehlých luk a polí. Dá se tedy říct, že Rosnička je schopná takovouto zátěž zvládat sama za pomocí přírodních mechanismů.

Prof. Maršálek ale také upozornil, že náš „pacient“ není v ideálním stavu. Hlavní hrozbou do budoucna je totiž nános sedimentu na dně rybníka. Ten místy dosahuje až 1,5 metru a je plný živin a anaerobních plynů. V případě suchého a teplého období tedy hrozí dramatické zhoršení kvality vody do takové míry, se kterou by se současná k přírodě šetrná opatření nebyla schopna vypořádat.

Zde nám navrhuje kombinaci přírodních opatření a postupného odbahnění. Je potřeba vyzdvihnout důležitost ozdravných procesů, které byly v rámci revitalizace zavedeny, je ale také potřeba uvědomit si křehkost ekosystému. Příroda sama v sobě hledá rovnováhu, a pokud do ní člověk příliš nezasahuje, pravidelně ji nachází. Živinami přesycené bahno na dně rybníku je ovšem výsledek desítek let zanedbávání péče o krajinu a zejména pak nevhodného nakládání s odpadem. Ani při zásadní změně k lepšímu v posledních letech tak nelze očekávat urychlený návrat do přirozeného stavu.

Ve výhledu 2 až 3 let by mělo dojít na nové měření mocnosti sedimentu a k novému posouzení situace. Hledat podobu řešení bychom však měli začít co nejdříve. Proces by měl být šetrný jak životnímu prostředí, tak k městské pokladně. Základním předpokladem k obojímu je dobře vypracovaný projekt za pomoci odborníků jako je prof. Maršálek. Jemu, a celému jeho týmu, bychom chtěli poděkovat za ochotu a nadšení ke své práci.

Rosnička za záchranu stojí.

Ondřej Hapala, Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný