Doprava ve městě – pohledem řidiče

Doprava ve městě – pohledem řidiče

Je to již mnoho let co sleduji dopravu ve městě a okolí. Vnímám ji z různých úhlů pohledu, jako řidič osobního vozidla, jako cyklista, ale také jako chodec. V každém pohledu nacházím něco, v čem jsou menší či větší problémy a je nanejvýš vhodné je řešit.

Dnes bych se chtěl věnovat tématu jako řidič.

Vnímám v poslední době město jednoznačně jako dopravně přetížené. Absence tolik žádaného obchvatu a křížení dvou hlavních dopravních tras situaci prozatím stále bohužel jen zhoršuje. Nebudu se zmiňovat o uzavírkách, které jsou vynuceny rekonstrukcemi sítí a opravou povrchů, to je vždy dočasná záležitost, ale prostým stavem průjezdnosti a parkováním. Snad jen lepší koordinace jednotlivých akcí by byla ku prospěchu, neboť z jednoho problému se stanou rázem tři a město se ucpe v podstatě všude. Byl bych velmi rád, kdyby na hlavních akcích stavební ruch probíhal více než jen 8 a v lepším případě 12 hodin v pracovních dnech. Motivace na straně investora by mohla být součástí smlouvy o dílo a na penízky slyší každý. Občané by určitě i za cenu rušení nočního klidu jistě pochopili zkrácení prací o pár dnů. Dřívější přesunutí trasy Litomyšl – M.Třebová mimo Svitavy jistě významně odlehčilo, ale od té doby je opět, a to zejména v dopravní špičce, centrum města znovu přetížené. Doprava prostě stále roste.

Nedávné jednosměrné odklonění těžké dopravy z Lačnova pomohlo právě jen této části, ale pomyslně přesunulo problém jen o kousek dál, do Lánů. Na hlavní okružní křižovatce, zejména v odpoledních hodinách, ve směru od středu města a od Spáleniště jsou mnohasetmetrové fronty. S netrpělivostí čekáme na rok 2019, který má být startem pro realizaci právě severojižního obchvatu města. Snad vše půjde jak je v plánu a městu a jeho obyvatelům značně odlehne. Pokud se zmíním o intravilánu města a všech jeho částí, nejen že vzrostla vnitřní doprava, ale v posledních letech začíná být velký problém s parkováním a průjezdem ulic. Komplikuje se v návaznosti na to úklid komunikací, průjezd vozidel svážejících odpadky, ale také vozidel IZS, tedy zejména sanitek. Chtěl bych se zasadit o změnu ve zpoplatnění parkování na náměstí. Zpoplatnit i jiné parkovací zóny ve městě. Město je dnes už poměrně „přeznačkováno“. Jsem přesvědčen o tom, že v mnoha případech, s přijetím poměrně jednoduchých opatření a dopravních úprav, by mohlo být mnohem prostupnější. Ať už odstraněním dopravních značek ve vhodných lokalitách nebo zjednosměrněním vytipovaných ulic. Současně jsou lokality, kde se nabízí vybudování jednoduchých dvoupodlažních parkovacích objektů či přímo parkovacích domů. Dlouhodobě však vnímám, že město se rozvíjí a přetěžuje zejména směrem dovnitř.

Nanejvýš vhodné by bylo město dopravně „provzdušnit“, vybudovat záchytné parkoviště mimo město, vystavět zmíněné parkovací objekty. Chybí mi od vedení města dlouhodobější strategie řešení dopravy i když v posledních letech se snad už blýská na poněkud lepší časy. Už jen námi kdysi navrhovaná kruhová křižovatka u vily Městského úřadu bude brzy skutečností a napomůže plynulejšímu průjezdu. Mrzí mě ovšem také, že namísto uvažování o realizaci parkovacích stání na sídlišti v Lánech město prodalo soukromému vlastníkovi objekt pro výstavbu bytového domu. Tento krok situaci s parkováním a dopravou v této lokalitě nezlepší. Uvidíme, třeba po realizaci obchvatu v roce 2021 budeme lákat řidiče do města… prozatím je to ovšem naopak.

Příště – Doprava ve městě pohledem cyklisty

Miroslav Sedlák