Žádost hejtmanovi pardubického kraje o svolání mimořádného zastupitelstva města Svitavy ve věci šaten Šapitó

Žádost hejtmanovi pardubického kraje o svolání mimořádného zastupitelstva města Svitavy ve věci šaten Šapitó

Na jednání zastupitelstva města Svitavy dne 30.1.2019, jsme vyzvali starostu města pana Mgr. Davida Šimka, aby svolal mimořádné zastupitelstvo k projednání průběhu realizace projektu šatny Šapitó. Pan starosta na naši výzvu nereagoval a místo toho svolal na 14.2.2019 neveřejný seminář k dané věci.

Protože v tuto chvíli nedisponujeme dostatečným počtem potřebných devíti podpisů pod žádost o svolání zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., §92, odst. 1, Zákona o obcích, obracíme se s důvěrou se svou žádostí na hejtmana pardubického kraje pana JUDr. Martina Netolického, který má tuto pravomoc také.

Zároveň se obracíme na Radu města Svitavy, aby v případě, že nebude svoláno mimořádné zastupitelstvo učinili následující.

Navrhujeme:

  1. Změnit místo konání semináře do velké zasedací místnosti T.G.Masaryka 25,
  2. Zajistit pořizování ze semináře on-line videopřenosu,
  3. Umožnit volný přístup veřejnosti na seminář k projednávanému tématu,
  4. Umožnit veřejnosti pořizování dokumentace a záznamu z průběhu semináře,
  5. Pozvat na seminář zástupce sdělovacích prostředků.

http://www.piratisvitavy.cz/wp-content/uploads/2019/02/Hejtman_Žádost-o-svolání-mimořádného-jednání-Zastupitelstva-města-Svitavy_07022019.pdf

http://www.piratisvitavy.cz/wp-content/uploads/2019/02/Rada-města-Žádost-o-přístup-veřejnosti-na-semináři_Šapito_07022019.pdf

Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný, Miroslav Sedlák