Piráti chtějí přehodnotit čtvrtmiliardovou investici do rekonstrukce bazénu

Piráti chtějí přehodnotit čtvrtmiliardovou investici do rekonstrukce bazénu

Vážení zastupitelé, Vážení občané,
V nejbližších dnech budeme stát opět před zásadním rozhodnutím, a tím je projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu ve Svitavách. V případě schválení bychom znovu po dvou letech rozjeli pomyslný vlak, který už nebude reálně možné tentokrát zastavit. V rozpočtovém výhledu se počítá s investiční částkou ve výši 242 mil. Kč (včetně 150 mil. úvěru). Před více než dvěma lety jsme se významně zasazovali za odstoupení od této vysoce zatěžující investice se zásadním vlivem na rozpočet města. Snad díky vyhodnocení rizik, rozpracovanosti velkých investičních akcí v tomto období a po prezentaci našich argumentů se rada města rozhodla pozastavit realizaci.

Dnes stojíme opět na začátku. Oproti původním 190 mil. Kč, nyní počítáme již s 242 miliony. Na našem postoji se nic nemění a znovu tedy zvedáme varovný prst. Důrazně upozorňujeme na rizika spojená se spuštěním této akce. Na základě našich propočtů upozorňujeme ve vztahu ke zpracované analýze (aktuální ceny energií, valorizace atd.), že tato významná investice, přinese dlouhodobé zatížení rozpočtu města. Představuje to více než 18 mil. Kč ročně na straně výdajů!

V jiných městech naší republiky připravují obdobné akce, dávají však velký důraz na dlouhodobou veřejnou diskuzi, zpracování důležitých studií, projekčně architektonických soutěží, rovněž i socioekonomických analýz. Většina z uvažovaných staveb je také o mnoho milionů levnějších. Vše výše uvedené před realizaci rekonstrukce ve Svitavách nejen veřejnosti chybí.

Apelujeme na všechny, kdo v této věci jsou ochotni upřednostnit zvážení všech důvodů a analytické zamyšlení. Bylo by pro celý region mnohem účelnější, kdyby vznikaly zařízení, které jsou v rámci vyhodnocení a analýzy opodstatněné, jak rozsahem, tak z pohledu ekonomiky. Soutěžit o to, kdo bude mít lepší nabídku v tom či onom, přinese v našem regionu především nezdravou rivalitu a v konečném důsledku bude mít nemalé ekonomické dopady. Region bohužel, snad vyjma snad Litomyšle, nenabízí turistům příliš mnoho z toho, co by mělo přilákat více návštěvníků nově vzniklého KPB ve Svitavách. Dlouho upozorňujeme, že toto zařízení bude do budoucna sloužit především místním občanům, což naše studie jednoznačně potvrzuje.

Zamysleme se prosím se vší vážností nad tím, co lze v této věci udělat lépe. Uvažujeme do budoucna o rekonstrukci venkovního koupaliště. Z toho vyplývá, zda by nebylo například účelné spojit tyto dvě rekonstrukce do společného projektu, jak připravují např. v Kyjově (Vizualizace rekonstrukce koupaliště, studie rekonstrukce)? Nebo se nebojme využít druhou možnost. Odstupme od původní varianty a zajistěme zpracování nového, poněkud skromnějšího projektu. Mnoho staveb občanské vybavenosti v poslední době realizovaných je velmi zdařilých, ale jsme si vědomi, že nejen dnes, ale především do budoucna budou představovat pro rozpočet města významnou finanční zátěž.

Jsme přesvědčeni o tom, že může existovat varianta, která by za celý komplex obou zařízení (venkovní i krytý bazén) mohla být nakonec mnohem levnější a daleko lépe využitelná. V druhém případě, za předpokladu dobré přípravy a architektonické soutěže, včetně následné nové projektové dokumentace, by se mohly nejen prvotní náklady zlevnit, ale mohlo by se jednat o dlouhodobě mnohem hospodárnější investici. Současný projekt je sice krásnou vizí, ovšem bez zvážení veškerých ekonomických souvislostí. Obezřetnost by, při realizaci takto nadčasového projektu, měla být vždy na prvním místě.

Děkujeme všem za zamyšlení.

Miroslav Sedlák, Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný
Piráti a nezávislí Svitavy
Svitavy 9. září 2019

Příloha: Analýza konkurence KPB Svitavy – srpen 2019