Sociální problematika a (ne)dostupnost zdravotní péče

Svitavy nejsou městem příliš vstřícným ke starým lidem. Každý, kdo se stará o svoje rodiče a prarodiče rychle zjistí, že ze strany města se mu nedostává dostatečné institucionální podpory. Není zde řádný domov důchodců ani bezpečné chodníky pro lidi s chodítky. Bylo by také vhodné zřídit novou LDN a konečně zavést ve městě hospic, a to i v mobilní formě.

Myslíme si také, že zejména občané s omezenou možností pohybu by uvítali zavedení MHD v podobě mikrobusových linek. Seniorům by odpadla nutnost domlouvat si termíny přepravy se soukromou společností, a z cesty k lékaři, do obchodu, nebo za příbuznými by se tak stala běžná každodenní záležitost, nikoliv složitá a předem promyšlená operace.

Samotná lékařská péče je nedostačující, mnohdy špatně dostupná, a to nejen vzhledem k seniorům. Ve městě není dostatek stomatologů ani praktických lékařů, a tak jsou někteří lidé nuceni dojíždět za péčí do Litomyšle, České Třebové, nebo až do Brna. Svitavy jsou okresní město a mělo by zajistit spádovost lékařské pohotovosti.

Ondřej Hapala